Over ons | ClimaRad Skip to main content

Over ClimaRad

Wij geloven in een gezond en duurzaam binnenklimaat en vinden dat alle gebouweigenaren de huidige energietransitie moeten kunnen realiseren met HVAC-oplossingen die toekomstbestendig zijn en maximaal scoren op ventilatieprestatie en energiezuinigheid. 

ClimaRad ontwikkelt, produceert en vermarkt intelligente decentrale ventilatie-units, lage temperatuur afgifte-units en slimme combinaties daarvan waarbij het milieu en het welzijn van de mens centraal staan.

In 2000 zijn wij gestart met een uitgebreid onderzoek naar ventilatieprincipes wat in 2002 heeft geleid tot de eerste generatie decentrale warmteterugwinning (WTW) toestellen met ingebouwde sensorsturing.

Deze eerste generatie is uitvoerig getest en zo ontstond in 2005 ClimaRad. Nu ruim 17 jaar later brengen wij onze jarenlange ervaring en kennis van ventilatie en verwarming dagelijks in de praktijk.

Door onze ervaring en het continue investeren in kennis, producten en mensen, zijn we in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste producent van decentrale ventilatieconcepten met WTW in Nederland. Alhoewel alles om ons heen steeds verandert is ons doel altijd gelijk gebleven: het produceren van intelligente decentrale ventilatiesystemen in combinatie met verwarming en/of koeling, waarbij het milieu en het welzijn van de mens centraal staan.

Onze producten zijn energiezuinig, betrouwbaar, comfortabel en onderhoudsvriendelijk. Wij leveren niet alleen het product, maar bieden tevens een sterke ondersteuning, zowel qua voortraject, implementatie als tijdens het na-traject, in de markt. Daarnaast voorzien we de klant van goede product documentatie en advies bij het uitwerken van ventilatieconcepten.

ClimaRad salesteam

Ralph
Liedenbaum

Jacco
Rijnvis

Rick
Mathijssen

Jochem
Egberink

Klaas
Geugjes

Arno
Oorschot

Richard
Rongen

Marcel
Roijakkers

Hoofd verkoop
binnendienst 
+31 (0)541 - 358 134
roijakkers@climarad.com

Maarten
Bolkestein

Senior medewerker
Sales Support & Export
+31 (0)541 - 358 131
bolkestein@climarad.com

Michel
Huizinga

Medewerker verkoop
binnendienst 
+31 (0)541 - 358 137
huizinga@climarad.com

Mick
Engelbertink

Medewerker verkoop
binnendienst 
+31 (0)541 - 358 136
engelbertink@climarad.com

Waarom ClimaRad?

Ventilatieprestatie in iedere ruimte gewaarborgd

Het isoleren van het totale woningbestand heeft tot gevolg dat infiltratie van buitenlucht wordt geminimaliseerd. Isoleren betekent dus ventileren, waarbij het ventilatiesysteem volledig op eigen kracht moet zorgdragen voor een goede binnenluchtkwaliteit. Nieuwe wetenschappelijke inzichten maken duidelijk dat veel ventilatiesystemen weliswaar zorgen voor luchtverversing op woningniveau, maar dit niet altijd doen op het juiste moment, in het juiste vertrek en met de juiste hoeveelheid. Gevolg is dat bewoners onnodig vaak blootgesteld worden aan te hoge concentraties van vervuilende stoffen. Decentrale ventilatiesystemen zijn voorzien van de juiste sensoren en scoren uitzonderlijk goed. Een decentrale oplossing is toekomstbestendig en garandeert een goede ventilatieprestatie en binnenluchtkwaliteit. 

Maximale energiebesparing op ventilatie en verwarming door toepassing LT-afgifte units

Omdat de warmtevraag in de gebouwde omgeving verder afneemt worden steeds vaker warmtepompen toegepast. Om ze maximaal te laten renderen zijn zo laag mogelijke systeemtemperaturen nodig. Warmteafgiftesystemen die bij lage systeemtemperaturen veel warmte kunnen overdragen zijn hierbij cruciaal. De standaard plaatstalen radiatoren zijn hiervoor niet geschikt en beperken het systeemrendement van een warmtepomp.

LT-afgifte units kunnen het rendement van de warmtepomp met meer dan 50% verhogen en daarmee het energieverbruik voor ruimteverwarming minimaliseren. Bij de renovatie van het huidige woningbestand (maar ook in de nieuwbouw) zullen deze LT-afgifte units allesbepalend zijn voor toekomstbestendige energie-efficiënte woningen en gebouwen.

Eenvoudig te installeren
(Plug & Play)

Zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten geldt dat de producten van ClimaRad zeer eenvoudig te installeren en onderhouden zijn. Dit omdat de installatie van de ventilatie-units slechts twee doorvoerkanalen betreft (toevoer en afvoer), eventueel het plaatsen van een wandcontactdoos en de montage van de ventilatie-unit. De installatie van de ClimaRad Sensa V2X kan bijvoorbeeld al in 15 minuten worden gerealiseerd. Na de montage is het een kwestie van 'plug & play': de stekker in het stopcontact.  

Binnenkort vindt u meer informatie en informatieve video's over de snelle montage van ons klimaatsysteem op onze website en YouTube pagina

 

Besparing bouwvolume en handhaving vrije indeelbaarheid

Een groot voordeel van de ClimaRad Solutions is de ruimtebesparing die het oplevert in bouwprojecten. Vooral schachten kunnen kleiner worden uitgevoerd. Immers, ventilatiekanalen zijn bij deze oplossing niet nodig en een centrale lucht- behandelingskast komt compleet te vervallen. Dit leidt tot een lagere verdiepingshoogte. Gebouwen kunnen hierdoor qua bruto gebouwinhoud tot wel 9% kleiner worden gebouwd, terwijl de netto gebruiksoppervlakte gelijk blijft. In de bestaande bouw zijn grootschalige aanpassingen aan bouwkundige constructies overbodig wanneer u voor een ClimaRad Solution kiest. Doordat een groot deel van de interne technische infrastructuur overbodig is, kunt u kostenefficiënt bouwen en exploiteren.

Hoog comfort, aanpasbaar aan individuele eisen

Vaak worden in gebouwen geluidwerende ventilatievoorzieningen toegepast, zoals suskasten of susroosters. Vanwege tochtklachten, energiezuinigheid of onvoldoende geluidwering is dit echter lang niet altijd gewenst. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsisolatiewaarde van een ClimaRad-toestel hoger is dan de beste suskasten, met een Dn,e,w waarde van maar liefst 51 dB. Daarnaast is ClimaRad vaak de meest esthetisch verantwoorde oplossing, waardoor we veel in monumentale panden worden toegepast.

Bij het vaststellen van de geluidwering van een gevel zijn verschillende uitgangspunten belangrijk. Naast de juiste materialisering van de gevel is een ClimaRad ventilatie-unit een uitstekende geluidwerende toepassing. De afgelopen jaren hebben we hierdoor diverse projecten mogen uitvoeren in geluidbelaste gebieden, waarbij een hoge geluidsisolatie en comfortabele en energiezuinige ventilatie een vereiste was.

Op zoek naar de beste oplossing?

Neem contact op voor een gratis en persoonlijk advies

Rick Mathijssen
Commercieel Technisch Adviseur Zuid-Nederland

Umbraco.Web.PublishedModels.Image.())