U bevindt zich hier : »
»

Financiële voordelen

Een groot aantal financiële voordelen is te behalen bij de keuze voor ClimaRad ten opzichte van de meer gangbare (centrale) ventilatiesystemen. Deze voordelen komen niet alleen tot uiting in de hoogte van de investeringskosten van een gebouw, maar ook in de hoogte van de kosten tijdens de exploitatie (onderhoud- en energiekosten).

Investeringskosten

Bij renovatie, transformatie of nieuwbouw hebben de ClimaRad ventilatie-oplossingen een aantal specifieke voordelen ten aanzien van de investeringskosten van een gebouw:

  • Grootschalige aanpassingen en/of aftimmeringen aan bouwkundige constructies worden vermeden, aangezien ventilatiekanalen nagenoeg overbodig zijn.
  • Het technisch ruimtegebruik kan vanwege het ontbreken van ventilatiekanalen door het gebouw worden geminimaliseerd. Dit resulteert in kleinere schachten en een lagere verdiepingshoogte.
  • De realisatie van luchtbehandelingskasten in een technische ruimte of dakopbouw kan worden vermeden, wat niet alleen bouwkundige kosten bespaart maar ook meer gebruikersoppervlakte oplevert.
  • De simpele “plug & play” installatie bespaart niet alleen manuren, maar resulteert ook in een simpeler bouwproces met minder faalkosten.

Uit de kostenanalyse gemaakt door Duinwijck Technisch Advies blijken de investeringskosten voor de aanleg van een ClimaRad ventilatiesysteem aanzienlijk lager te liggen dan die van de aanleg van een centrale luchtbehandelingsinstallatie (systeem D). Vooral de (extra) bouwkundige kosten bij nieuwbouw zijn, vanwege het nagenoeg afwezig zijn van horizontale en verticale ventilatiekanalen, fors lager. De verdiepingshoogte moet namelijk bij systeem D 250 mm worden opgehoogd. Zie onderstaande tabel, of lees het gehele rapport Duinwijck hier.

Tabel: Analyse van ventilatiesystemen in de utiliteit 

Energiebesparing

De combinatie van een aantal energiebesparende maatregelen zorgt voor een verlaging van het warmte- en elektraverbruik ten opzichte van meer conventionele systemen. De hoge energiebesparing van een ClimaRad ventilatie-unit kan er voor zorgen dat sommige andere energiezuinige maatregelen in het concept niet meer noodzakelijk zijn om aan de EPC-eis te voldoen.

De toegepaste tegenstroomwisselaar van ClimaRad heeft in combinatie met een lage luchtsnelheid over de wisselaar een WTW-rendement tot 90%. Bij centrale luchtbehandelingskasten voor de utiliteit zijn dergelijke rendementen nauwelijks mogelijk. Daarnaast zorgt een centrale luchtbehandelingskast ervoor dat de ongewenst koude vertrekken in een gebouw via de WTW worden opgewarmd door de warme vertrekken en andersom. Dit effect zorgt bij een gemiddelde gelijktijdigheid in een gebouw voor een reductie van het werkelijke WTW-rendement van circa 15%.

Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO₂-sturing per vertrek zorgt ervoor dat niet onnodig wordt geventileerd, zonder dat dit ten koste gaat van een gezond binnenklimaat. Dit scheelt volgens RVO al snel zo’n 40% op het totale ventilatiedebiet ten opzichte van tijdgestuurde ventilatie. Elektrisch energieverbruik tot factor 10 lager! Naast de hierboven genoemde besparingen is een grote winst ten opzichte van centrale luchtbehandelingskasten te halen op het elektraverbruik. Dit heeft deels te maken met het feit dat er minder lucht wordt verplaatst, maar ook omdat de lucht niet via een (lang) kanalensysteem de vertrekken hoeft te bereiken. Het verbruik voor verwarmings- en koelenergie daalt evenredig met de verminderde luchthoeveelheid, terwijl het stroomverbruik voor de ventilatoren met een derde macht afneemt. De weerstand (drukval) in een centraal kanalensysteem kan al snel oplopen tot honderden Pa. Bij toepassing van ClimaRad ventilatie-units is van kanalen eigenlijk geen sprake. Hierdoor wordt het elektraverbruik nog verder geminimaliseerd.

Lage onderhoudskosten

Het onderhoud aan de ventilatie-units van ClimaRad blijft beperkt tot vervanging van filters en het schoonmaken van de toevoer en afvoer gemiddeld eenmaal per twee jaar (afhankelijk van de belasting). De kosten voor onderhoud kunnen daarom worden geminimaliseerd tot een paar dubbeltjes per m² vloeroppervlakte per jaar. Aangezien men niet op daken hoeft te staan en de ClimaRad ook ontworpen is voor thuisgebruik, kan dit onderhoud door ongeschoold personeel plaatsvinden. De handelingstijd per onderhoudsbeurt is circa 5 minuten per toestel. Klik hier voor de instructievideo.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Voor actuele informatie over ClimaRad en haar decentrale ventilatie-oplossingen. 

Hier inschrijven

Meer technische informatie?

Klik hier

Wilt u een persoonlijk advies? 

Neemt u dan contact op via telefoonnummer: 
+31 (0) 541-358 130 of

Stuur een bericht

Nieuws

Artikel E&W Installatietechniek: De grote voordelen van 'ademen door de gevel'

Lees in de septemberuitgave van E&W over de grote voordelen van decentraal ventileren en onze aankomende productontwikkelingen. 'Wij geloven sterk in de meerwaarde die ons concept biedt', aldus Ralph Liedenbaum, Commercieel Directeur van ClimaRad. 'Decentrale ventilatie is een praktische en betaalbare oplossing'.

Invoering recyclingbijdrage

ClimaRad B.V. voert de recyclingbijdrage voor ventilatie-apparatuur door om te voldoen aan de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Deze regeling is erop gericht het milieu te sparen door de hoeveelheid elektronisch afval te reduceren.

Artikel: 'Substantieel lager energieverbruik door decentraal ventileren in zorggebouwen'

Het elektriciteitsverbruik bij toepassing van decentrale ventilatiesystemen in gebouwen is fors lager dan in gebouwen waar de ventilatie centraal geregeld is. Ook het warmteverlies bij decentrale ventilatiesystemen is lager dan bij een centraal ventilatiesysteem.

Projecten

Nieuwbouw Zorgcentrum Parkhoven Leeuwarden

Bij de nieuwbouw van Woon- en behandelcentrum Parkhoven in Leeuwarden werd een ruim budget beschikbaar gesteld voor moderne technieken, waaronder een decentraal ventilatiesysteem van ClimaRad dat de ruimtes een comfortabel leefklimaat geeft.

Huize Dijckwegh te Naaldwijk

Met de herbestemming van de Bernadetteschool aan de karakteristieke Dijkweg 22 te Naaldwijk is een wooneenheid met 21 zorgappartementen, genaamd Huize Dijckwegh gerealiseerd. Huize Dijckwegh is gelegen in het centrum van Naaldwijk. Het imposante huis met een historische voorgevel heeft een rijke geschiedenis getuige de diverse details aan de binnen- en buitenzijde.

Uitbreiding kantoor Bedaux de Brouwer Goirle

Het landhuis dat in gebruik is als kantoorpand, werd gebouwd in 1937 in traditionalistische stijl en heeft kenmerken van de Delftse School. In 1950 werd aan de ach­terkant het architectenbureau gebouwd in classicistische stijl en tien jaar later een privékantoor met patio in modernistische stijl. Onlangs werd extra kantoorruimte op zolder gecreëerd.

© Copyright 2017 ClimaRad B.V.

Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden

volg ons op facebook linkedin twitter youtube