U bevindt zich hier :»
»

Financiële voordelen

Een groot aantal financiële voordelen is te behalen bij de keuze voor ClimaRad ten opzichte van de meer gangbare (centrale) ventilatiesystemen. Deze voordelen komen niet alleen tot uiting in de hoogte van de investeringskosten van een gebouw, maar ook in de hoogte van de kosten tijdens de exploitatie (onderhoud- en energiekosten).

Investeringskosten

Bij renovatie, transformatie of nieuwbouw hebben de ClimaRad ventilatie-oplossingen een aantal specifieke voordelen ten aanzien van de investeringskosten van een gebouw:

  • Grootschalige aanpassingen en/of aftimmeringen aan bouwkundige constructies worden vermeden, aangezien ventilatiekanalen nagenoeg overbodig zijn.
  • Het technisch ruimtegebruik kan vanwege het ontbreken van ventilatiekanalen door het gebouw worden geminimaliseerd. Dit resulteert in kleinere schachten en een lagere verdiepingshoogte.
  • De realisatie van luchtbehandelingskasten in een technische ruimte of dakopbouw kan worden vermeden, wat niet alleen bouwkundige kosten bespaart maar ook meer gebruikersoppervlakte oplevert.
  • De simpele “plug & play” installatie bespaart niet alleen manuren, maar resulteert ook in een simpeler bouwproces met minder faalkosten.

Uit de kostenanalyse gemaakt door Duinwijck Technisch Advies blijken de investeringskosten voor de aanleg van een ClimaRad ventilatiesysteem aanzienlijk lager te liggen dan die van de aanleg van een centrale luchtbehandelingsinstallatie (systeem D). Vooral de (extra) bouwkundige kosten bij nieuwbouw zijn, vanwege het nagenoeg afwezig zijn van horizontale en verticale ventilatiekanalen, fors lager. De verdiepingshoogte moet namelijk bij systeem D 250 mm worden opgehoogd. Zie onderstaande tabel, of lees het gehele rapport Duinwijck hier.

Tabel: Analyse van ventilatiesystemen in de utiliteit 

Energiebesparing

De combinatie van een aantal energiebesparende maatregelen zorgt voor een verlaging van het warmte- en elektraverbruik ten opzichte van meer conventionele systemen. De hoge energiebesparing van een ClimaRad ventilatie-unit kan er voor zorgen dat sommige andere energiezuinige maatregelen in het concept niet meer noodzakelijk zijn om aan de EPC-eis te voldoen.

De toegepaste tegenstroomwisselaar van ClimaRad heeft in combinatie met een lage luchtsnelheid over de wisselaar een WTW-rendement tot 90%. Bij centrale luchtbehandelingskasten voor de utiliteit zijn dergelijke rendementen nauwelijks mogelijk. Daarnaast zorgt een centrale luchtbehandelingskast ervoor dat de ongewenst koude vertrekken in een gebouw via de WTW worden opgewarmd door de warme vertrekken en andersom. Dit effect zorgt bij een gemiddelde gelijktijdigheid in een gebouw voor een reductie van het werkelijke WTW-rendement van circa 15%.

Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO₂-sturing per vertrek zorgt ervoor dat niet onnodig wordt geventileerd, zonder dat dit ten koste gaat van een gezond binnenklimaat. Dit scheelt volgens RVO al snel zo’n 40% op het totale ventilatiedebiet ten opzichte van tijdgestuurde ventilatie. Elektrisch energieverbruik tot factor 10 lager! Naast de hierboven genoemde besparingen is een grote winst ten opzichte van centrale luchtbehandelingskasten te halen op het elektraverbruik. Dit heeft deels te maken met het feit dat er minder lucht wordt verplaatst, maar ook omdat de lucht niet via een (lang) kanalensysteem de vertrekken hoeft te bereiken. Het verbruik voor verwarmings- en koelenergie daalt evenredig met de verminderde luchthoeveelheid, terwijl het stroomverbruik voor de ventilatoren met een derde macht afneemt. De weerstand (drukval) in een centraal kanalensysteem kan al snel oplopen tot honderden Pa. Bij toepassing van ClimaRad ventilatie-units is van kanalen eigenlijk geen sprake. Hierdoor wordt het elektraverbruik nog verder geminimaliseerd.

Lage onderhoudskosten

Het onderhoud aan de ventilatie-units van ClimaRad blijft beperkt tot vervanging van filters en het schoonmaken van de toevoer en afvoer gemiddeld eenmaal per twee jaar (afhankelijk van de belasting). De kosten voor onderhoud kunnen daarom worden geminimaliseerd tot een paar dubbeltjes per m² vloeroppervlakte per jaar. Aangezien men niet op daken hoeft te staan en de ClimaRad ook ontworpen is voor thuisgebruik, kan dit onderhoud door ongeschoold personeel plaatsvinden. De handelingstijd per onderhoudsbeurt is circa 5 minuten per toestel. Klik hier voor de instructievideo.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Voor actuele informatie over ClimaRad en haar decentrale ventilatie-oplossingen. 

Hier inschrijven

Meer technische informatie?

Klik hier

Wilt u een persoonlijk advies? 

Neemt u dan contact op via telefoonnummer: 
+31 (0) 541-358 130 of

Stuur een bericht

Nieuws

ClimaRad aan de start van de Maratona dles Dolomites

ClimaRad organiseert in samenwerking met Comap, Thermia en Sto het wielerevent naar de Maratona dles Dolomites van 4 juli t/m 8 juli 2019. Deze organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld bundelen de krachten om de gezamenlijke doelgroep een prachtig weekend te bezorgen.
Namens ClimaRad neemt Marc Pouw deel aan de Maratona, onze Commercieel Technisch Adviseur Midden Nederland. 

ZLT-verwarmen en koeling met ClimaRad

De ClimaRad Care/Ventura units kunnen worden gevoed met een zeer lage aanvoertemperatuur uit een warmtepomp, centrale opwekking of warmtenet. Hierdoor wordt het product toepasbaar als duurzame eindoplossing, maar kan ook als tussen- oplossing worden gebruikt ter voorbereiding op het moment dat ZLT-infrastructuur in de toekomst beschikbaar wordt.

Uitbreiding productielocatie ClimaRad in Bosnië

De productielocatie van ClimaRad in Sarajevo is uitgebreid, met als resultaat is een geheel nieuwe assemblagelijn, verscheidene kantoren en een nieuwe conference room voor de communicatie met de collega's in Oldenzaal. In alle kantoren zijn de ClimaRad Care H1C units toegepast om te kunnen ventileren, verwarmen en koelen.

Projecten

Woonstichting Tiwos Tilburg voldoet aan labeleisen 2023 na kantoorrenovatie

Woonstichting Tiwos heeft haar kantoor grondig gerenoveerd door o.a. ClimaRad Care H1C units te plaatsen i.c.m. een bodemenergiesysteem van BronTechnologie. De wens was een flexibele opzet van het kantoor, het optimaliseren van de klimaatbeheersing en het behalen van label C. 

Renovatie verpleeghuis Het Nieuwe Feithenhof Elburg

Het Nieuwe Feithenhof biedt na de renovatie woonruimte aan 24 psychogeriatrische bewoners en daarnaast zijn er 36 zorgwoningen voor wonen met zorg. In de woon- en slaapkamers zijn de ClimaRad 2.0 units geplaatst, in de algemene ruimtes de ClimaRad Sensa V2X units. 

Nieuwbouw woonzorgcentrum Tharah Elim Barneveld

De nieuwbouw 'Tharah Elim', voor cliënten met een verstandelijke beperking, ligt in een groene en rustige wijk van Barneveld. Voor de klimaatbeheersing is gekozen voor de ClimaRad Care H1C ventilatie-unit in de woon- en slaapkamer, in combinatie met ClimaRad Fans voor de afzuiging in de natte ruimtes. 

© Copyright 2017 ClimaRad B.V.

Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden

volg ons op facebook linkedin twitter youtube