Living-Inn Nijmegen | ClimaRad Skip to main content

ClimaRad Comfort

Nieuwbouw appartementen Living-Inn te Nijmegen

Omvang 290 huurappartementen

Opdrachtgever Living-Inn

Architect Marquart Architecten (uitvoering) / AAS Groningen (ontwerp)

Aannemer en Ontwikkelaar Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling

Adviesbureau en Installateur ITBB Klimaattechniek Groningen

Oplevering Medio 2023

 

Goed voor elkaar

Living-Inn Nijmegen is een woon-/zorgconcept waar senioren en starters samen gaan wonen. Met aandacht voor elkaar bouwen jong en oud hier aan het goede leven. In totaal worden er 290 comfortabele en levensbestendige huurappartementen gerealiseerd. Binnen Living-Inn staat bij de appartementen van de senioren luxe en levensbestendigheid centraal. Mocht het nodig zijn, dan kan zorg snel worden ingeschakeld. Zo is het mogelijk om met een indicatie voor een verpleegafdeling te gaan wonen in de zorgvleugel van Living-Inn. Bij de appartementen voor starters staat knusheid en praktisch wonen centraal. Voor starters is het mogelijk om onder de huurtoeslaggrens te wonen. De vele voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes moeten ervoor zorgen dat beide doelgroepen samen komen.

Type klimaatbeheersing

Voor Living-Inn Nijmegen is gekozen voor de ClimaRad Comfort Solution. In de appartementen worden de ClimaRad Ventura V1X en de Ventura V1D toegepast i.c.m. vloerverwarming, met daarnaast ClimaRad B-Fans en enkele T-Fans voor de afzuiging. Er is specifiek voor de decentrale Ventura units gekozen vanwege de flexibiliteit in de verschillende aansluitmogelijkheden en de geschikte toepassing voor hoogbouw, het gebouw heeft immers 12 verdiepingen. Voor de ventilatie van twee naast elkaar gelegen ruimtes hoeft bij het type ventilatie-unit ClimaRad Ventura V1D slechts één toestel te worden geplaatst. Middels een doorvoer met ventilatierooster wordt de tweede ruimte geventileerd. De Ventura V1X heeft hetzelfde aanzicht als de Ventura V1D waardoor de units esthetisch bij elkaar passen. Met deze ClimaRad ventilatie-oplossing kunnen de bewoners altijd rekenen op een fijn leefklimaat met een gezonde luchtkwaliteit.

Overige voordelen decentraal binnen dit project:
* Besparing van het bouwvolume;
* Toekomstbestendigheid: een eventuele functieverandering van het pand in de toekomst;
* Meer verhuurbare meters door minder schachten.

Video: Living-Inn Nijmegen 

Contact

We leggen u graag meer uit over deze case

Bellen mag ook: +31 (0) 541– 358 130

Ralph Liedenbaum
Commercieel Directeur