Algemene voorwaarden | ClimaRad Skip to main content

Algemene voorwaarden

Op alle leveringen zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

Zie: algemene voorwaarden ClimaRad BV. Hieronder zijn deze voorwaarden integraal opgenomen.