Woonstichting Tiwos Tilburg voldoet aan labeleisen 2023 na kantoorrenovatie

MarktWerken  Renovatie 
Omvang60 ClimaRad Care H1C units in gehele kantoor
OpdrachtgeverWoonstichting Tiwos Tilburg
AdviesbureauSkippon
AannemerVermeulen
InstallateurFeenstra Tiel, BronTechnologie
OpleveringPlanning: augustus 2019

Woonstichting Tiwos Tilburg voldoet aan labeleisen 2023 na kantoorrenovatie

Door: Lodewijk Verleisdonk, projectleider groot onderhoud en nieuwbouw Woonstichting Tiwos.

Aanleiding kantoorverbouwing Tiwos

In 2017 besloot Tiwos het kantoorgebouw aan de Stationsstraat volledig intern te verbouwen. Voor dat jaar was al budget gereserveerd voor het vervangen van vloer-, wand- en plafondafwerkingen en het aanschaffen van nieuwe CV-ketels. Om meerdere redenen hebben we toen de beslissing genomen om het interieur volledig te vernieuwen. In de eerste plaats veranderde onze manier van werken. De teams zijn steeds meer zelfsturend. Om deze organisatieaanpassing te faciliteren was een nieuwe, meer flexibele opzet van het kantoor noodzakelijk.
In de tweede plaats moeten kantoorgebouwen vanaf 2023 een energielabel C halen. Met een label F/G voldeed Tiwos daar bij lange na niet aan. De noodzakelijke ingrepen zijn in ons geval zo ingrijpend, dat wachten tot 2023 niet voor de hand lag.
Tenslotte waren er al jaren veel klachten over de klimaatbeheersing en de akoestiek. In de zomer werden er op de werkvloer op hete dagen temperaturen van boven de 30˚C gemeten. Afgezien van een aantal ruimten waar we als proef al ClimaRad units hadden laten installeren, liet de verversing van lucht ook te wensen over.

Keuze ClimaRad

Ondanks het feit dat we al ervaring hadden met ClimaRad, zagen we het product niet als de oplossing voor ons kantoor. Over de luchtverversing en verwarming van de ruimten met ClimaRad units waren we tevreden, maar we misten de mogelijkheid tot koelen. Aanvankelijk kozen we daarom voor een oplossing met VRF (Variable Refrigerant Flow). Maar in november 2017, toen het ontwerp al definitief was, kwam in een overleg met ClimaRad bij toeval de kantoorverbouwing ter sprake. Ralph Liedenbaum en Rick Mathijssen vertelden toen over de samenwerking tussen ClimaRad en BronTechnologie. Door ClimaRad units te koppelen aan een bodemenergiesysteem was het nu ook mogelijk om te koelen. Daarvan werden we meteen enthousiast. Door het veel lagere energieverbruik en de lagere onderhoudskosten bleek het bodemenergiesysteem in combinatie met de ClimaRad units uiteindelijk het goedkoopste in exploitatie. Daarbij kwam nog, dat we door de overcapaciteit van de bronnen ook onze verhuurde gedeelten boven ons kantoor en de appartementen, waarmee we een VvE vormen, in de toekomst op het bodemenergiesysteem kunnen aansluiten.

Voortgang kantoorverbouwing

In januari van dit jaar zijn we gestart met de uitvoering van de kantoorverbouwing. Dat doen we gefaseerd, omdat het kantoor wel moet blijven draaien. In maart namen we de nieuwe tweede verdieping in gebruik. Eind juni volgt de eerste verdieping. We verwachten begin oktober helemaal klaar te zijn. De ClimaRad Care H1C units worden voorlopig aangesloten op de oude CV-installatie, omdat de bronnen nog worden aangelegd. Na de zomer worden de units aangesloten op het bodemenergiesysteem. Voor een goed oordeel over het systeem moeten we dus nog een paar maanden wachten.


Door: Hessel Kok, Directeur en projectmanager bij BRON|TECHNOLOGIE.

Integratie van opwekking, distributie en afgifte

BRON|TECHNOLOGIE & ClimaRad hebben technisch de handen ineengeslagen om een volledig geïntegreerd klimaatsysteem als markpartijen aan te kunnen bieden. Traditioneel worden opwekking en afgifte zonder intelligentie koppeling op elkaar aangesloten. Juist door opwekking, distributie en afgifte (ClimaRad Care H1C) aan elkaar te koppelen en zo over en weer communicatie toe te staan, ontstaat een ‘smart’ systeem. Alle beschikbare parameters die het gewenste comfort bepalen, waaronder temperatuur maar ook luchtvochtigheid en CO2, worden beschikbaar gesteld aan de EnergyHub die de centrale opwekking en distributie regelt. Zo kan proactief en in de toekomst voorspellend op comfort gestuurd worden. Het resultaat: meer comfort, betere luchtkwaliteit en het laagst mogelijke energieverbruik.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Voor actuele informatie over ClimaRad en haar decentrale ventilatie-oplossingen. 

Hier inschrijven

Meer technische informatie?

Klik hier

Wilt u een persoonlijk advies? 

Neemt u dan contact op via telefoonnummer: 
+31 (0) 541-358 130 of

Stuur een bericht

Nieuws

Artikel: de ervaringen bij woon-/zorglandschap De Leyhoeve te Tilburg; 3,5 jaar na oplevering

"Enkele jaren geleden maakte Nederland kennis met Woonlandschap De Leyhoeve, een woonvorm voor senioren in een omgeving die nog het meest weg heeft van een viersterrenhotel met een hoge comfortstandaard. Logisch dat in het Tilburgse complex de techniek van ClimaRad is terug te vinden."

Gelijkwaardigheid één WTW-unit t.b.v. twee verblijfsruimten met open doorgang ≥ 0,9 m

ClimaRad heeft gelijkwaardigheid verkregen voor de toepassing van één decentrale WTW-unit in het hoofdvertrek welke volstaat voor twee aparte verblijfsruimten. Het onderzoek toont aan dat afgeweken kan worden van het Bouwbesluit en de open doorgang minimaal 0,9 meter mag zijn i.p.v. 1,8 meter.

ClimaRad aan de start van de Maratona dles Dolomites

ClimaRad organiseert in samenwerking met Comap, Thermia en Sto het wielerevent naar de Maratona dles Dolomites van 4 juli t/m 8 juli 2019. Deze organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld bundelen de krachten om de gezamenlijke doelgroep een prachtig weekend te bezorgen.

Projecten

Renovatie 135 woningen Mijande Wonen Vroomshoop Boost® concept Plegt-Vos

In Vroomshoop zijn 135 woningen uit de jaren 60 gerenoveerd in opdracht van Mijande Wonen. In dit project is het Boost® concept van Plegt-Vos toegepast waar ClimaRad BV onderdeel van is. Het is een concept voor duurzame woning- verbetering naar label A/Nul op de Meter. 

Woonstichting Tiwos Tilburg voldoet aan labeleisen 2023 na kantoorrenovatie

Woonstichting Tiwos heeft haar kantoor grondig gerenoveerd door o.a. ClimaRad Care H1C units te plaatsen i.c.m. een bodemenergiesysteem van BronTechnologie. De wens was een flexibele opzet van het kantoor, het optimaliseren van de klimaatbeheersing en het behalen van label C. 

Renovatie verpleeghuis Het Nieuwe Feithenhof Elburg

Het Nieuwe Feithenhof biedt na de renovatie woonruimte aan 24 psychogeriatrische bewoners en daarnaast zijn er 36 zorgwoningen voor wonen met zorg. In de woon- en slaapkamers zijn de ClimaRad 2.0 units geplaatst, in de algemene ruimtes de ClimaRad Sensa V2X units. 

© Copyright 2017 ClimaRad B.V.

Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden

volg ons op facebook linkedin twitter youtube