Woningrenovatie Moerwijkzicht te Breda

De flat Moerwijkzicht in Breda heeft 241 appartementen die alle groot onderhoud ondergaan met maatregelen zoals betere isolatie en het herstel van de gevel en galerijen. Belangrijke voordelen zijn de toegenomen veiligheid en duurzaamheid. Doordat de bewoners niet meer op gas zullen stoken wordt de uitstoot van broeikasgassen verlaagd waarmee aan een beter milieu wordt bijgedragen. De plaatsing van ClimaRad ventilatie-units met ingebouwde warmteterugwinning is één van de genomen maatregelen. De bewoners krijgen daarmee een woning waarmee ze zelf de warmte in hun woning kunnen bepalen en ze krijgen een huis zonder tocht en vocht; kortom een flinke verbetering van het wooncomfort.

Onze oplossing

In de woonkamers van de appartementen wordt een ClimaRad 2.0 ventilatie-unit (met radiator) geïnstalleerd. De sensoren in deze toestellen meten constant het vochtgehalte en de binnen- en buitentemperatuur en bepalen op die manier hoeveel er geventileerd moet worden om een optimaal binnenklimaat te waarborgen. De ingebouwde WTW-units hergebruiken daarbij de warmte uit de afgevoerde lucht wat de bewoners een behoorlijke energiebesparing oplevert.